JPN
ENG
2019.08.02
20190802 Japanese magazine "Kateigaho"
Asahiyaki is featured on a Japanese magazine "Kateigaho".

_DSC2698